samen - together

Wat doen wij

wij

Samenwerken

Wij geloven dat we door samenwerking de wereld een beetje mooier kunnen maken. En dat doen we liefst op een zo praktisch mogelijk manier: geen ellenlange rapporten en eindeloze discussies, maar gewoon directe, kleine steun, die zo stapsgewijs bijdraagt aan de missie.

17 doelen voor een duurzame en eerlijke wereld

Alle projecten die Comfortblanket for our planet steunt dragen bij aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (in het Engels: Sustainable Development Goals of SDG’s). Deze duurzame ontwikkelingsdoelen zijn in 2015 aangenomen door alle lidstaten van de Verenigde Naties. Het is een to-do lijst voor de wereld; 17 doelen voor een duurzame en eerlijke wereld in 2030.

Onze generatie heeft de beste mogelijkheden om wereldwijd te zorgen voor meer gelijkwaardigheid en minder armoede, het tegengaan van klimaatverandering en veiligheid en vrede te bevorderen. In zo’n wereld kan iedereen bloeien, van individu tot multinational. Dat zijn woorden van het SDG Charter, een organisatie die in Nederland samenwerking faciliteert rondom de Sustainable Development Goals (SDGs).

Collaboration

We believe that, through collaboration, we can make the world a little bit more beautiful. And we prefer to do that in as practical a manner as possible: no long reports and endless discussions, but just direct, small support, which contributes to the mission, step by step

17 goals for a better world

All projects supported by Comfort Blanket for our Planet contribute to the realisation of Sustainable Development Goals – SDGs
In 2015 these Sustainable Development Goals were adopted by all member states of the United Nations. It is a to-do list for the world; 17 goals for a sustainable and honest world in 2030.

Our generation has the best opportunities to ensure increased worldwide equality and less poverty, to counter climate change and to promote security and peace. In a world like that everyone can blossom, from individual to multinational. These are the words of the SDG Charter, an organisation which  facilitates co-operation in the Netherlands around the Sustainable Development Goals.