samen - together

Wat doen wij

wij

Kick Ass Quilts

Omdat we samen meer kunnen bereiken zijn wij een samenwerking aangegaan met Rianne Doller van Kick Ass Quilts.

Kick Ass Quilts heeft van maart 2022 tot september 2022 online lessen in ‘Duurzaam Quilten’ gegeven aan een groep van 15 jongeren in het vluchtelingenkamp Nakivale in Uganda. Dit in samenwerking met de lokale organisatie de ‘Shabani Social Project Initiative’ (SSPI).

Aangezien we beide werken met én voor de SSPI is deze samenwerking een verrijking voor de Stichting.
Societies Trash will be our Treasure [Lees meer]

17 doelen voor een duurzame en eerlijke wereld

Alle projecten die Comfortblanket for our planet steunt dragen bij aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (in het Engels: Sustainable Development Goals of SDG’s). Deze duurzame ontwikkelingsdoelen zijn in 2015 aangenomen door alle lidstaten van de Verenigde Naties. Het is een to-do lijst voor de wereld; 17 doelen voor een duurzame en eerlijke wereld in 2030.

Kick Ass Quilts

Because we can achieve more together, we have partnered with Rianne Doller from Kick Ass Quilts.

From March 2022 to September 2022, Kick Ass Quilts gave online lessons in ‘Sustainable Quilting’ to a group of 15 young people at the Nakivale refugee settlement in Uganda. This in collaboration with the local organization the ‘Shabani Social Project Initiative’ (SSPI).

Since we both work with and for the SSPI, this collaboration is an enrichment for the Foundation.
Societies Trash will be our Treasure [Read more]

17 goals for a better world

All projects supported by Comfort Blanket for our Planet contribute to the realisation of Sustainable Development Goals – SDGs
In 2015 these Sustainable Development Goals were adopted by all member states of the United Nations. It is a to-do list for the world; 17 goals for a sustainable and honest world in 2030.