word donateur - become a donor

Steun ons

support

Wat kun jij doen?

Om het SSPI de kans te geven met lokale mensen aan de slag te gaan met duurzame projecten om textiel te hergebruiken, is hulp van buitenaf nodig. Deze hulp bestaat uit financiële ondersteuning ten behoeve van:
Te realiseren in 2023:
– Uitbreiden van het terrein;
– Het bouwen van het atelier met kantoor en twee toiletten;
Te realiseren in 2024:
– Inrichting werkplaats: Aanschaf naai- en breimachines.
– Welzijn organisatie: aanleg internet voor onderwijzend personeel.

Steun ons

Wil je ons steunen? Doe een donatie. Zo draag je bij aan ons werk en de uitvoer van ons project.

What can you do?

To give the SSPI the chance to start sustainable projects with local people, to re-use textiles, outside support is needed. Namely financial support to help:
To be realized in 2023
– Extend the terrain;
– Building the studio with office and two toilets;
To be realized in 2024
– Workshop equipment: Purchase sewing and knitting machines.
– Well-being organization construction of the internet for teaching staff.

Support us

Would you like to support us? You can make a donation. In that way you can support our work and our project.

Doneer – Donate    (Liever een ander bedrag neem contact met ons op - If you prefer a different amount, please contact us).


    Als je hier je telefoonnummer achterlaat, kunnen we telefonisch contact met je opnemen over onze projecten en hoe je verder kunt bijdragen.-
    If you leave your phone number here, we can contact you by phone about our projects and how you can contribute further.