sspI - UGANDA

Shabani Social Progress Initiative

sspi

SSPI centrum

Als gevolg van de wereldwijde bekendheid van de missie van de Comfortblanket, kwam ik in contact met Moise Sarrick van het SSPI centrum. Dit is een erkende organisatie in Oeganda, opgericht door vluchtelingen die streven naar de bescherming en het behoud van het milieu en onderwijs aan kinderen en volwassen vluchtelingen in de Nakivale-nederzetting.
Het initiatief van de comfortblanket sluit helemaal aan bij hun streven om in het kader van duurzaamheid kleding en textiel te recyclen. Een heel belangrijke ontwikkeling in een land waar het opruimen en verwerken van afval een groot probleem is.
De SSPI heeft behoefte aan een atelier/werkruimte, waar mensen bij elkaar kunnen komen om samen te werken aan de projecten. Ook zullen hier workshops worden gegeven op het gebied van naaien, breien en andere textiele werkvormen. Deze vaardigheden zijn op allerlei andere gebieden ook zeer bruikbaar.

De stichting Comfortblanket for our Planet wil hier graag bij helpen. Het is een logische volgende stap in mijn missie, omdat dit initiatief ook voortkomt uit bezorgdheid over het klimaat. Ik heb de comfortblanket dan ook aan de SSPI geschonken, omdat ze het daarin gebruikte materiaal graag willen gebruiken voor hun eigen projecten. Dat de deken is vervaardigd door zoveel mensen uit de hele wereld die zich inzetten voor hetzelfde doel, is hierbij een belangrijke bron van inspiratie voor de SSPI.

Wilde Ganzen

Project aanvraag ingediend bij de Wilde Ganzen.

SSPI center

As a result of the worldwide fame of the Comfort blanket’s mission I came into contact with Moise Sarrick from the SSPI center. This is a recognised organisation in Uganda, established by refugees who strive to protect and conserve the environment and education of children and adult refugees in the Nakivale-settlement
The initiative of the Comfort Blanket is completely aligned with their mission of durability and to recycle as many clothes and textiles as possible. A very important development in a country where the clearing and processing of waste is a big problem.
The SSPI is in need of studio space, where people can come together and work on the projects. Additionally the studio will be used to host workshops to teach stitching, knitting as well as other textile workshops. These skills are very useful in many other areas too.

The foundation Comfort Blanket for our Planet would like to help with this. It is the logical next step in my mission, since this initiative also has its roots in concern for the climate. I have donated the Comfort Blanket to SSPI, because they are keen to use it for their own projects. The fact that the blanket has been created by people from all over the world who are working towards the same goal is an important source of inspiration for SSPI.

Wilde Ganzen

Project application submitted to Wilde Ganzen.