het begin - the start

Comfortblanket

COP26

Een Troostdeken voor de planeet

Mensen met verschillende achtergronden en nationaliteiten kunnen – zelfs zonder dat ze elkaar kennen – samen succesvol een project realiseren. Dat was mijn boodschap aan de besluitvormers van de klimaattop COP26 met de Comfortblanket for our planet. Een kleurrijke troostdeken van bijna 3000 lapjes, gemaakt door mensen uit 22 landen en 4 continenten.
Ik begon het project, na het zien van ‘A life on our planet’ van sir David Attenborough. Daar was ik zo verdrietig over dat ik iets positiefs wilde doen om dat gevoel om te buigen. Inhakend op de boodschap in die documentaire dat het klimaat nog gered kan worden als mensen de handen ineenslaan, rolde ik dit project uit dat daar symbolisch op inspringt.
Ik vroeg mensen een lapje van 10 bij 10 cm te maken, die ik tot de deken verwerkte. De actie breidde zich uit als een olievlek: na ruim een jaar resulteerde dit in een immense deken van 7 bij 4 meter. Die heb ik begin november – met de fiets – naar de COP26 in Glasgow gebracht. Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans nodigde mij uit de deken te laten zien in het EU-paviljoen op de COP26 om ook de bezorgdheid van gewone mensen over het klimaat kenbaar te maken. Stella Brozek-Everaert van het EU Climate Pact and Global Climate was onder de indruk van het ‘amazing project’ en noemde het ‘een overduidelijk signaal dat er iets moet gebeuren.’
Een geweldige afsluiting van een unieke expeditie. En het overtuigende bewijs dat je als eenling wel degelijk het verschil kunt maken. Zie ook de documentaire ‘Klimaatheld op hakken’ [klik hier].

Comfort blanket for our planet

People from different backgrounds and nationalities can, even without knowing each other, realise a successful project.
That was my message to the decision makers at COP26 with the Comfort blanket for our planet.
A colourful comfort blanket, of almost 3000 patches, made by people from 22 countries across 4 continents.
I started the project after watching “A Life On Our Planet” by David Attenborough.
It made me so sad that I wanted to do something positive to get rid of that feeling. Like the documentary, which states that we can still save the climate if people join forces together, this project carries the same symbolical message.
I asked people to contribute a patch of 10×10 cm, which I then incorporated into the blanket.

The project was extremely successful. Within a year the blanket had grown to the size of 7 by 4 metres large.
In November I brought the blanket to COP26 in Glasgow, by bicycle.
The Vice President of the European Commission, Frans Timmermans, invited me to display the blanket at the EU pavilion at COP26 to highlight the concern of the common people about climate change. Stella Brozek-Everaert of EU Climate Pact and Global Climate was very impressed by this “Amazing project” and called it “a clear signal something has to be done”.
An awesome end to a unique expedition. And convincing evidence that individuals can indeed make a difference. See also the documentary ‘Climate hero in heels’ [click here].

Glasgow-green November 2021

On my way to COP26

The grow of the Comfort blanket